Essay

Ensomhet er sjelens sult etter andre mennesker

Den ensomme skammer seg, skjuler seg og lyver om hvem hen er, er avvisende og mistenksom. Noen få velger vold for å håndtere den sosiale smerten, skriver Hilde Østby.