Essay

Det er det norskeste stedet i verden. Og ingen besøker det

Det finnes et stort hull i den norske historiske bevisstheten. Det hullet er både en gåte – og en gave, skriver Trygve Riiser Gundersen.