Essay

Jürgen Habermas: Et innlegg for forhandlinger

Vesten leverer av gode grunner våpen til Ukraina: Av dette følger det imidlertid et medansvar for krigens videre forløp, skriver Jürgen Habermas.