Essay

Har jeg arvet min koreanske fars traumer?

I Korea har man et begrep som heter han, som er knyttet til tap av identitet. Følelsen går i arv og gjenspeiler både en kollektiv, men også individuell følelse, skriver Synne Sun Løes.