Essay

Hva er det med oss menn? Hvorfor stenger vi oss inne i dette innbitte og tause?

Arme riddere: Menn søker sjelden hjelp. De kommer bort etter noen øl i stedet, og later som de ikke vil snakke om panikkangst, skriver rapper og forfatter Aslak Hartberg.