Essay

Kan det være et poeng med bakrusen, om man får den i tale?

Dagen derpå kan gi mening på et eksistensielt plan, skriver Maria Kjos Fonn.