Essay

KI: Perspektivene domineres av en liten gruppe veldig privilegerte menn

Vi stirrer oss blinde på teknologien og overser de mektige menneskene som tjener store summer på den. Kunstig intelligens er ikke magisk, men infrastruktur, industri, et verktøy for å utøve makt. Det er ideologi, utnytting av billig arbeidskraft i sør og utarming av verdifulle grunnstoffer, skriver Dag Mostuen Grytli.