Essay

Har humor en plass i religionen?

Humor har ingen plass i religionen, tenker vi ofte. Men kristen idéhistorie forteller noe annet. Å miste seg selv i latteren har et religiøst aspekt, skriver teolog Ola Sigurdson.