Essay

Folk går nok ikke på standup for å bli mobilisert til politisk handling

Hva sitter jeg igjen med etter ti år som komiker? Mest av alt dette: at humor ikke har noen stor politisk endringskraft, skriver Nils-Erik Flatø.