Essay

Også nett-trollets perverse, sadistiske latter smitter

Lulz! Er det ett sted der latter og vold kommer sammen i vanhellig forening, er det i det menneskeskapte infernoet som heter internett, skriver Lasse Josephsen.