Essay

Olaug Nilssen: Når blir seksualitet ikkje lenger privat?

Alle har ikkje nødvendigvis rett på kjærast og sex. Men også personar med psykisk utviklingshemming er utstyrt med seksualdrift.