Essay

Siri Gullestad om Vigdis Hjorth: Det fortrengte kommer tilbake

Jeg har sjelden lest en mer gripende beretning om å favne barnet man en gang var, skriver Siri Erika Gullestad i en psykoanalytisk lesning av Vigdis Hjorths Gjentagelsen.