Essay

Olaug Nilssen: Hadde eg ADHD, eller var eg berre vanskeleg?

Systemet kneler under vekta av alle dei som søker utgreiing og hjelp, slik eg har knelt under vekta av omsorgsansvaret mitt.