Essay

Hvem overlevde det norske holocaust?

772 jøder ble deportert fra Norge til tyske konsentrasjonsleirer. 37 av dem overlevde. Hva kan vi lære av deres historier, spør Irene Levin og Rolf Golombek.