Essay

Mímir Kristjánsson: Venstresiden må ta George Orwell tilbake

Men det må skje gjennom å ta til oss tvisynet og undringen hans, ikke ved å presse ham inn i trange politiske rammer.