Essay

Bamsegutt-saken: Forholdet mellom sårbare kilder og journalister er i utgangspunktet skjevt

I NRK sier man unnskyld når man virkelig må. Men kanskje er det noe med presseetikken som gjør det vanskelig å vise ydmykhet utad, skriver Kjersti Thorbjørnsrud.