Essay

Spådommen om kinesisk nedtur kan være både feil og farlig

I tiår etter tiår har vestlige observatører spådd at det kinesiske systemet vil kollapse simpelthen fordi det er autoritært. I verste fall bidrar denne ønsketenkningen til å øke faren for stormaktskrig, skriver Sun Heidi Sæbø.