Essay

Kampen for frihet og rettferdighet er en kamp mot eiendom

Veien ut av polykrisen: Det gode samfunn er ikke suicidalt. Det finnes mange alternativer til den globale kapitalismen, skriver Thomas Hylland Eriksen og Oscar Salemink.