Essay

Angsten vi gir våre barn

Jeg strever selv med foreldrerollen, men forstår likevel ikke hvorfor ellers klarttenkende voksne overfører sin egen engstelighet og sitt eget kontrollbehov til barna, skriver Birger Emanuelsen.