Essay

Vi må ønske å være originalen. Også når den er dårligere enn kopien

Hvordan endres tenkningen vår når vi outsourcer så mye grunnarbeid hjernen gjorde tidligere? Kan kopismen slå ut på samfunnsplan i form av kollektiv konformisme og tankemessig ensretting, spør Lena Lindgren.