Essay

Forsket på marginaliserte i norsk helsevesen: Sprekkene må frem i lyset

Gjennom hele sitt liv gravde Per Haave i velferdsstatens historie. Ved å lese hans verk forstår vi mer av oss selv – og hvilke fortellinger vi har utelatt.