Essay

Islam kan være motvekt mot gjengvolden

«Moral» er et ord som skurrer i Sverige, et land som lenge har profilert seg som progressivt. Men dersom vi ønsker å håndtere gjengvold og andre sosiale problemer, kan vi ikke unnvære det religiøse sivilsamfunnet.