Essay

«Quit-lit»: Kvinner som slutter å drikke, har skapt en ny sjanger

Skrivende kvinner priser gledene som møter dem når alkoholtåken letter. Myten om geniale mannlige forfatterne som måtte gå på fylla for å kunne skrive, får økende motstand.