Essay

Rik og kontrær: Femti år med Fritt Ord

Historien om Fritt Ord viser spenningen mellom mangfoldsideologien og hyllesten av de kontrære stemmene, skriver Hilde Gunn Slottemo.