Kommentar

Å vagabondere

Fri som en fugl, sier du. Men hvor hører fuglen egentlig hjemme?