Kommentar

Ingen slipper unna psykologien, men det er lov å prøve, skriver Gunnar C. Aakvaag.