Kommentar

Den som vil forstå vår tid, trenger ikke lese norske samtidsromaner, sier Gunnar C. Aakvaag