Kommentar

Vi skylder fremtidens lærerstudenter å ikke «avkolonisere» utdanningen deres, skriver Gunnar C. Aakvaag.