Kommentar

«Fake views» er blitt et demokratisk problem, skriver Kjetil Jakobsen.