Kommentar

Håp om utsettelse i saken om Y-blokka, skriver Kjetil Jakobsen.