Kommentar

Terrorstafetten Philip Manshaus gikk inn i, er neppe slutt, skriver Lasse Josephsen.