Kommentar

Tankegodset fra kritisk teori er sosialfilosofiske blindveier, skriver Tore Wig.