Kommentar

Forskere oppmuntres til å fjerne seg fra folks hverdag, skriver Benedikte M. Høgberg.