Kommentar

Forberedelser til stormaktskrig må bli valgkampsak, skriver Tore Wig