Kommentar

For mange utenlandske forskere kan forringe akademias relevans

Den viktigste oppgaven som «offentlig intellektuell» er den kompliserte rollen overfor statsmaktene, skriver Cecilie Hellestveit.