Kommentar

Forskningsetikken gjør skade på det samfunnet den er ment å beskytte, skriver Tore Wig.