Kommentar

Rødts fremgang skyldes ikke radikale nordmenn, men avideologisering, skriver Ove Vanebo.