Kommentar

Enorme vei-investeringer og klimapolitikk er blitt en gullgruve for bilister