Kommentar

Vi står nå midt i en global konflikt mellom demokrati og diktatur