Kommentar

Regjeringen har nå fått dokumentasjon på at stengning av Ring 1 for biler er gunstig