Kommentar

Menn blir valgt bort. Men få vil problematisere kvinners valgfrihet.