Kommentar

Heller ikke investorene bak Web3 vet hva det er

Det eneste vi kan si sikkert om en blokkjedeverden, er at den vil bygge på libertarianske verdier, skriver Bjørn Stærk.