Kommentar

Masturbasjon er ikke forskning, skriver Tore Wig.