Kommentar

Ga britene en gyllen fortøyning til egen historie

Dronning Elizabeth holdt liv i en felles forestilling om det Storbritannia som var. Men hun evnet også å ta det gammeldagse med seg inn i vår egen oppjagede samtid.