Kommentar

Optimistene hørte ikke på dem som forutså strømkrisen og krigen i Ukraina