Kommentar

Hvem avgjør hva som er hatefulle ytringer på Facebook?

Meta klarer hverken å stake ut en prinsipiell kurs eller å håndheve de retningslinjene de har, skriver Taina Bucher.