Kommentar

Hvorfor støttet Michel Foucault legalisering av pedofili?

Dette er en grov blindhet fra den store maktforskeren, men hans plass på pensum er ikke truet, skriver Kjetil Jakobsen.