Kommentar

Derfor er regjeringen imot et solidaritetsfond

Mange vil øremerke ekstraordinære gassinntekter til ekstraordinær solidaritet. For å forstå hvorfor forslaget blir så skarpt avvist, må vi tilbake til oljefondets tilblivelse, skriver Eivind Thomassen.