Kommentar

Ungdommers spontane liv er utrydningstruet

Skolestreik vekker ikke lenger begeistring, men bekymring. Hvordan havnet vi her, spør Ole Jacob Madsen.