Kommentar

Slik kan vi forebygge usunn ekspertkultur, skriver Tore Wig

Forskningen avdekker det vi kan kalle «ekspertparadokset»: Eksperter på et felt er ikke de beste til å spå på dette feltet.